Szukaj
Aktualności

Ogłoszenia

Strona 1 z 28  > >>

lut 9, 2017
Kategoria: Ogłoszenia
Napisał: admin

63. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

im. Norberta Kroczka w Zabrzu pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Zabrzu, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Towarzystwo Kultury Teatralnej

Teatr Nowy w Zabrzu, Parafia Ewangelicko-Augsburska,

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

 

Serdecznie Zapraszamy Do Udziału w Festiwalu.

Harmonogram

 

1 III –  15 III składanie kart zgłoszeń (1 egz.) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2,

lub w skrytce (nr 75) Wydziału Oświaty.

Formularz na stronie Internetowej  www.mdk2.zabrze.magistrat.pl

Do udziału w Festiwalu zgłaszane są zespoły wyłonione drogą eliminacji wewnętrznych.

Dzień Teatru

31 III 2017 godz. 1000

MOK Guido

Dzień Teatru

3 IV 2017 godz. 1000

MOK Guido

Dzień Tańca

4 IV 2017 godz. 1000

MOK Guido

Dzień Muzyki – soliści

4 IV 2017 godz. 1000

MDK2 Galeria Piwnica

Dzień Muzyki – chóry

5 IV 2017 godz. 900

Kościół Ewangelicki i MDK2

Dzień Muzyki – zespoły

5 IV 2017 godz. 1000

DOK Pawłów

Gala Teatrów

24 IV 2017 godz. 1000

Teatr Nowy w Zabrzu

Koncert Galowy

24 IV 2017 godz. 1700

Teatr Nowy w Zabrzu

                    

Wybrane przez Jury zespoły otrzymają zaproszenie do udziału w Koncercie Galowym.

                                                Proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM FESTIWALU

Komitet Organizacyjny:

Katarzyna Boroń, tel. 505-356-642 – Teatr

Wioletta Muzykant, tel. 603-288-237 – Taniec

Grażyna Klein-Jarasz ,tel.600-037-508 Muzyka

Kamilla Pająk, tel. 502-733-268 –  Muzyka

Jolanta Skorupa, tel. 0609-180-226 – Koordynacja całości

Sekretariat Festiwalu, tel. 32/271-59-11

 

Poniżej do pobrania

harmonogram PDF

i karta zgłoszenia PDF /  DOCX

Prezentacja e-Zabrze oraz e-Usługi Urzędu Miejskiego

e-Dzielnice Zabrza (PDF)

Linki - polecane strony www

Głos Zabrza i Rudy Śląskiej

SEKAP

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza.

Dostępny jest on w zakładce „Urzędy Miasta Zabrze Jednostki organizacyjne".

Aktualnie jesteś tutaj: O nas » Festiwale » im. Norberta Kroczka » Regulamin festiwalu

Regulamin festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
               IM. NORBERTA KROCZKA

CEL FESTIWALU

 • Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży Zabrza
 • Integracja środowiska artystycznego
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Festiwal ma formułę konkursu. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły artystyczne działające w szkołach, placówkach oświatowych, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby nie zrzeszone w organizacjach.

 1. Zgłoszenie uczestników powinno być poprzedzone eliminacjami wewnętrznymi wyłaniającymi jednego reprezentanta
   w  każdej kategorii .
 2. Większa liczba reprezentantów, uwarunkowana wysokim poziomem wymaga uzgodnienia z organizatorem
  i uzasadnieniem na karcie zgłoszenia.
 3. Karta uczestnictwa wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.mdk2.zabrze.magistrat.pl, www.mdk2.zabrze.pl Można ja odebrać w MDK2 Zabrze ul. 3 Maja 12. Szkoły i placówki oświatowe znajdą wszelkie  informacje  w WYDZIALE OŚWIATY / skrytki/
 4. Kartę / koniecznie organizatora, inne nie będą honorowane,/należy złożyć w MDK2 lub w Wydziale Oświaty skrytka
  nr 75,wypełnioną czytelnie.
 5. O terminach występów uczestnicy dowiadują się ze strony internetowej www.mdk2.zabrze.magistrat.pl lub www.mdk2.zabrze.pl.
 6. Każdy uczestnik powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie konkursu  i koncertu galowego.
 7. Organizator ma prawo odstąpić od występu laureata na koncercie galowym w razie nieobecności zespołu                                             z nauczycielem na próbie generalnej.
 8. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinno być dostarczone na płycie CD, opisanej, numer utworu. Nagranie należy dostarczyć do akustyka w czasie konkursu lub próby generalnej koncertu galowego.

JURY

 1. Przewiduje się nagrody : Grand Prix w trzech kategoriach, I, II, III miejsce w każdej kategorii : muzyka, taniec, teatr. Nagrodę Grand Prix można dostać raz na trzy lata.
 2. Najlepsze zabrzańskie zespoły wezmą udział w Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego.
 3. Oceny dokonane będą oddzielnie dla placówek szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Jury ma prawo stworzyć nową kategorie , w zależności od zgłoszeń w danym roku. Ma prawo przerwać prezentację, jeżeli jest przekroczony limit czasowy. Bezpośrednio po prezentacji należy skonsultować się z jurorami.
 5. Oceny Jury są tajne, a werdykty wydane na ich podstawie są ostateczne.

 

DZIEŃ MUZYKI

 1. Kategorie: instrumentalna, wokalna, wokalno-instrumentalna, chóry i soliści.
 2. Jury ocenia : dobór repertuaru, intonację, muzykalność, interpretację, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponad gimnazjalne.
 4. Kategorie muzyczne: 1).soliści wokalni i duety, 2).zespoły wokalne i chóry, 3).soliści instrumentalni                    i duety instrumentalne, 4).zespoły instrumentalne, 5).zespoły wokalno-instrumentalne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego przyporządkowania uczestników w poszczególnych kategoriach.
 5. W kategorii 1) uczestnicy przygotowują 1 utwór, w kategorii 2,3,4,5 uczestnicy przygotowują 2 utwory do 6 minut.
 6. Soliści wokalni przygotowują utwór polski.
 7. Uczniowie szkół muzycznych nie będą oceniani w kategoriach solowych.
 8. Organizatorzy sugerują aby podkłady były nagrywane w formacie audio (najwyższa jakość).

 

DZIEŃ TAŃCA

 1. Kategorie: widowisko taneczne, teatr tańca, inscenizacja taneczna, miniatura taneczna, zespoły folklorystyczne, taniec towarzyski, różne formy tańca nowoczesnego, taniec i piosenka/ na żywo/
 2. Jury ocenia: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania , ogólny wyraz artystyczny/dobór muzyki, dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów/
 3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
 4. Obowiązują trzy przedziały wiekowe: dzieci młodsze /6-9 lat/, dzieci starsze / 10-15 lat/ i młodzież /16-20/
 5. Przedszkolaki i młodzież studiująca może brać udział w Festiwalu  poza konkursem.
 6. Uczestnicy poszczególnych kategorii mogą wystąpić tylko w dwóch zespołach.

 

DZIEŃ TEATRU

 1. Kategorie: teatr dramatyczny, teatr ruchu i pantomimy, teatr poezji i estrady poetyckiej, teatr publicystyczny, teatr lalkowy, kabaret i inne formy teatralne.
 2. Jury ocenia: dobór repertuaru, opracowanie dramaturgiczne, ruch sceniczny/ technika aktorska, kultura mowy, śpiew/, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Zespół prezentuje spektakl w całości lub jego fragment.
 4. Prezentacja nie powinna przekroczyć 20 minut.

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2,  ul.3 Maja 12,  41-800 Zabrze